Nordraaks gate 3

Dette er sameiets webside som skal være til hjelp for alle beboere, og for de som ønsker å komme i kontakt med gården. I tillegg til nyheter, finnes kontaktpersoner, nyttige opplysninger, husordensregler, branninstruks, vedtekter, m.m.